Ikke alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Barn og ungdom i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre. For at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, kreves innsats og samarbeid. Det finnes ulike grep en kommune, i samarbeid med frivilligheten, kan ta for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Her presenteres tips om hvordan tilrettelegge for en mest mulig inkluderende praksis i din kommune.

Fritidstilbud for alle barn og unge i din kommune
Fritidserklæringen
Slik får barn delta
Fritidsklubber
Informasjon på nett
ALLEMED verktøy for bruk i kommunesektor
Frivillig hjelp og støtte til familier
Knutepunktsfunksjonen
Kilder