Omfanget av frivillig innsats og deltakelse i Norge er stor. Det finnes over 100.000 lag og foreninger i Norge med over 10 millioner medlemskap. 63 prosent av befolkningen deltar aktivt i en frivillig organisasjon. Mange motiveres til å gjøre en frivillig innsats fordi de føler at de gjør noe viktig.

Positive relasjoner for barn, unge og deres familier
Mangfold og integrering
Samarbeid