Fattigdom i barnefamilier rammer noen grupper mer enn andre. Husholdninger med barn i risiko for fattigdom tilhører ofte av en eller flere av gruppene som er omtalt nedenfor.

Barn med enslige forsørger
Barn med innvandrerbakgrunn
Barn i hushold hvor hovedinntektstaker har lav utdanning og lav yrkestilknytning
Utsatte grupper i tiden fremover
Kilder