Inkludering i hele utdanningsløpet
Bygge ned fysiske, juridiske og organisatoriske barrierer (generell tilrettelegging)
God faglig kvalitet på undervisningen
Individuell tilrettelegging og støtte