Juridisk grunnlag for plassering av barn utenfor hjemmet