For mange foreldre med barn i fosterhjem og institusjon, er det viktig å snakke med andre foreldre i samme situasjon. Kurs og grupper kan derfor være gode tilbud for disse foreldrene.

Mange foreldre med barn i fosterhjem og institusjon kan oppleve at det er godt å møte andre foreldre i samme situasjon, som de kan dele erfaringer med. Det er mange som strever med ensomhet og har behov for mer sosialt samvær. Legg til rette for at foreldrene kan møte andre, for eksempel på familievernkontoret.

"Respekten, omsorgen og kjærligheten fra denne gjengen klarte å trenge seg igjennom den muren jeg hadde bygget for å beskytte meg selv. En mur fagpersoner kun hadde hjelpt meg med å bygge høyere og kraftigere revnet i ett rom foran en liten gruppe mennesker som på sett og vis kjente smerten min. Dem hadde alle kjent på den selv..." (Sitat fra forelder)
Kurs, temakvelder og samtalegrupper
Hovedtypene av gruppetilbud som brukes i familievernet:
Forskning på gruppetilbud
Vil du starte en gruppe?