KOR er et verktøy for brukermedvirkning som benyttes i familievernet. Bruk av KOR kan bidra til foreldrene får den oppfølgingen de har behov for. 

KOR gir bedre terapi
Utfordringer med KOR