Første henvendelse til ekspedisjonen
Første telefonsamtale med terapeut
Sist faglig oppdatert 06. april 2018