Etter en omsorgsovertakelse har barnevernstjenesten en selvstendig plikt til å følge opp barnets foreldre.

Følge opp foreldre etter en omsorgsovertakelse
Følg opp foreldre etter en frivillig flytting
Legg til rette for godt samarbeid med foreldrene
Samtykke
Foreldrenes medvirkning
Videreformidle tilbud fra andre hjelpeinstanser
Legg til rette for best mulig samvær mellom foreldre og barn
Sist faglig oppdatert 22. januar 2019