Fosterhjemmets rettigheter og plikter skal beskrives i fosterhjemsavtalen. Avtalen inngås mellom barnevernstjenesten i omsorgskommunen og fosterhjemmet før barnet flytter inn. 

Fosterforeldrenes rettigheter i en rettssak
Hvem er involvert i å spesifisere fosterhjemmets rettigheter og plikter
Når utløses fosterhjemmets rettigheter