Barnevernstjenesten i omsorgskommunen og barnets fastlege kan begge henvise barnet til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Når skal du henvise barnet til BUP
Når skal du henvise barnet til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern
Gi fastlegen kopi av henvisningen
Hvem er involvert når barnet henvises til BUP