Fosterhjemmet må forberede seg på at barnet skal flytte inn ved å gjøre seg kjent med barnets omsorgsbehov, historie og daglige aktiviteter. Fosterhjemmet bør også på forhånd avtale en form for beredskap med barnevernstjenesten.

Hvem er involvert i forberedelsen av fosterhjemmet
Hvis fosterhjemmet har spørsmål om innflyttingen
Hva må fosterhjemmet forberede før innflytting
Hvis barnet har en annen språk- eller kulturbakgrunn
Hvis barnet har lhbti-bakgrunn
Avtal beredskap med barnevernstjenesten
Avklar praktiske forhold