Før barnet flytter inn i fosterhjemmet, bør barnevernstjenesten lage en plan for innflyttingen. Planen bør lages sammen med barnet, barnets foreldre og fosterhjemmet.  

Barnevernstjenesten må være tilgjengelig
Medvirkning i utarbeidelse av flytteplan
Foreldre trenger tett oppfølging i flyttefasen
Viktig med åpenhet og god informasjon
Hvem bør være med i utarbeidelsen av planen
Når skal planen være ferdig