Fosterhjemmet skal være godkjent av barnevernstjenesten i fosterkommunen før barnet flytter inn. Lar det seg ikke gjennomføre, kan godkjenningen skje senere. 

Hvem skal delta i godkjenningen av fosterhjemmet
Når skal fosterhjemmet være godkjent
Slik godkjenner barnevernstjenesten fosterhjemmet