Et barn som bor i fosterhjem har rett til samvær med foreldre og søsken hvis ikke annet er bestemt. Det er barnevernstjenestens ansvar å bevare barnets relasjoner. 

Legg vekt på stabil og god voksenkontakt
Samvær med foreldre og søsken
Samvær med andre slektninger
Hvem er involvert i oppgaven med å bevare barnets relasjoner
Når trer barnets rett til samvær inn