Inntaket er det første møtet den unge har med institusjonen eller beredskapshjemmet. Det er viktig at barnet blir tatt i mot med høy grad av fokus på trygghet, omsorg, ivaretakelse og stressreduksjon. 

Inntak i institusjon
Inntak i beredskapshjem