Som arbeidsgiver har du plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i din virksomhet. I tillegg har du plikt til å forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Det aktive likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte.

Loven stiller ikke krav til hvordan arbeidet skal gjøres i mellomstore bedrifter, men det kan være mye inspirasjon å hente i den fire-stegs arbeidsmetoden som større virksomheter er forpliktet til å følge i sitt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hva betyr dokumentasjonsplikten?

Loven krever ikke at du skal offentliggjøre dokumentasjonen, men du skal kunne legge den frem for virksomhetens ansatte og deres representanter, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere, hvis virksomheten blir bedt om det.

Hvis dokumentasjonen innebærer lønnsopplysninger eller annen sensitiv informasjon som kan bli knyttet til enkeltansatte, skal du vurdere taushetsplikten.

Du skal ikke gi mer informasjon enn det som er nødvendig for å undersøke om arbeidsgiver har overholdt sin aktivitets- og dokumentasjonsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Sist faglig oppdatert 07. februar 2021