Som arbeidsgiver har du plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i din virksomhet.

I tillegg har du plikt til å forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

 

Det aktive likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte.

Loven stiller ikke krav til hvordan arbeidet skal gjøres i mellomstore bedrifter, men det kan være mye inspirasjon å hente i den fire-stegs arbeidsmetoden som større virksomheter er forpliktet til å følge i sitt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hva betyr dokumentasjonsplikten for likestillingsarbeidet?

Som arbeidsgiver har du en plikt til å skrive ned eller på en annen måte dokumentere likestillingsarbeidet. Du skal også oppbevare denne dokumentasjonen.

Du trenger ikke å offentliggjøre dokumentasjonen, men du må kunne legge den frem for de ansatte og deres representanter, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere, etter oppfordring.

Hvis dokumentasjonen innebærer lønnsopplysninger eller annen sensitiv informasjon som kan knyttes til enkeltansatte, skal du vurdere taushetsplikt.

Du trenger ikke gi mer informasjon enn det som er nødvendig for å undersøke om aktivitets- og dokumentasjonsplikten er overholdt.

Grunnlagene du skal jobbe med
Sist faglig oppdatert 29. april 2021