Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, skal arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering, ved hjelp av en lovbestemt arbeidsmetode.

Hva er aktivitetsplikten for arbeidsgivere i offentlige virksomheter?

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter har plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen gjennom en fire-stegs arbeidsmetode:

Hva er redegjørelsesplikten for arbeidsgivere i offentlige virksomheter?

Alle arbeidsgivere i offentlige virksomheter skal redegjøre for

Redegjørelsen skal være med i virksomhetens årsberetning eller et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Les om hvordan offentlige virksomheter skal redegjøre for status og arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Formålet med redegjørelsesplikten er å skjerpe oppmerksomheten rundt likestilling og skape en mer systematisk tilnærming til likestillingsarbeidet i virksomheten. Likestillingsredegjørelsen har også en kontrollfunksjon. Redegjørelsen skal gi grunnlag for å vurdere om du som arbeidsgiver har oppfylt aktivitetsplikten.

Aktivitetsplikten - slik arbeider dere for likestilling
Kartlegge lønn, ufrivillig deltid og kjønnslikestilling
Redegjørelsesplikten - slik redegjør du for arbeidet med likestilling

 

Sist faglig oppdatert 02. februar 2021