Diskriminering er at noen blir behandlet dårligere enn andre, uten at denne forskjellsbehandlingen er saklig, nødvendig og forholdsmessig. Det spiller ingen rolle om hensikten med forskjellsbehandlingen er å diskriminere eller ikke. 

For at noe skal være diskriminering i lovens forstand må det ha sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag.

Vi skiller gjerne mellom to typer diskriminering: direkte og indirekte diskriminering.

Forskjellige typer diskriminering
Sist faglig oppdatert 01. februar 2021