Offentlige myndigheter har en plikt til å redegjøre for det aktive arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hva skal redegjørelsen inneholde?

I redegjørelsen skal dere beskrive minst fire momenter:

Offentlige myndigheter har også en plikt til å redegjøre som arbeidsgiver. Som arbeidsgiver i offentlig virksomhet skal du redegjøre for det aktive arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom virksomhetens personalpolitikk.

Les mer om arbeidsgivers redegjørelsesplikt.

Hvor skal redegjørelsen publiseres?

Redegjørelsen skal gis i årsrapport, årsberetning eller et annet offentlig dokument

Sist faglig oppdatert 16. februar 2021