Når dere har kartlagt likestillingsutfordringene, fastsatt mål for arbeidet, utarbeidet planer og fordelt ansvar, er det tid for å formulere tiltak og gjøre det som er planlagt.

Tiltakene kan dreie seg om å integrere hensynet til likestilling i ordinær virksomhet, eller å utarbeide særlige tiltak for å sikre likestilling.

Huskeliste

  • Sørg for at tiltakene er relevante
  • Både ansatte og ledere bør ha eierskap til tiltakene
  • Ikke alle tiltakene må iverksettes på en gang
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021