Et aktivt arbeid med ARP bør starte med å kartlegge og analysere status for likestilling i myndighetsområdet.

I første omgang bør virksomheten få en oversikt over det arbeidet som allerede gjøres, og hvordan tilstanden ser ut for likestilling og ikke-diskriminering på deres myndighetsområde.

Aktuelle spørsmål:

Steg 1 - Velg myndighetsområde

Under hvert myndighetsområde presenterer vi en rekke indikatorer det kan være relevant å bruke i en kartlegging av status. Hver virksomhet velger de indikatorene som er relevante for deres myndighetsområde. Se gjerne indikatorene i sammenheng der det er mulig.

Noen av diskrimineringsgrunnlagene inneholder færre indikatorer enn andre.  Det betyr ikke at noen grupper i befolkningen er mer eller mindre viktige for offentlige myndigheter å jobbe med likestilling for. Årsaken er at hensyn til personvern legger begrensninger for hva som kan kartlegges.  

Steg 2 - Velg indikatorer for styrende eller tjenesteutøvende myndighet

Noen av indikatorene gjelder tjenesteutøvende offentlige myndigheter, mens andre er mer relevante for styrende offentlige myndigheter.

Styrende offentlige myndigheter bør også se til indikatorene om tjenesteutøving slik at dere kan kartlegge likestillingsstatus i deres myndighetsområde, herunder offentlige tjenester. Styrende myndigheter har også et ansvar for å sørge for at aktivitets- og redegjørelsespliktene følges opp av underliggende organer, herunder offentlige tjenester. 

Velg myndighetsområde:

Helsemyndigheter
Kultur- og idrettsmyndigheter
Landbruksmyndigheter
Øvrige myndighetsområder

 

Sist faglig oppdatert 16. februar 2021