Nersveen, Jonny og Johansen, Eivind Arnstein

5.000 medlemmer av Norges blindeforbund i aldersgruppen fra 18 år ble tilskrevet med forespørsel om å delta i en lesetest utført i eget hjem. 830 besvarte testen. Testen besto i å krysse av på om hver enkelt tekst var «lett lesbar», «lesbar med litt besvær», «lesbar, men vanskelig» og «ikke lesbar». Tillatte hjelpemidler under testen var ekstra belysning, lupe, lupelampe og briller. Digitale hjelpemidler som skanner teksten og framstiller den med andre farger, skrifttyper eller kontraster var ikke tillatt. Type hjelpemiddel ble oppgitt. I tillegg ble det krysset av for typer synslidelser. Av de som besvarte testen var det kun tre testpersoner som kun hadde én synslidelse. Kriteriet for å delta var at man har en diagnostisert synslidelse men er i stand til å lese trykt tekst i sitt eget hjem. Prosjektet har vært ledet av førsteamanuensis Jonny Nersveen, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU i Gjøvik, godt støttet av universitetslektor Eivind Arnstein Johansen, Medielaboratoriet, NTNU i Gjøvik. Arne Tømta ved Hurdal syn- og mestringssenter har bidratt med beskrivelse av ulike synslidelser vi sorterer på.

135 s., utgitt av NTNU i 2016.