Hensikten med veiledningsheftet er å gi innsikt og forståelse for de mange elevers ulike behov. Gjennom utstrakt bruk av fotografier ønsker vi å gi idéer og inspirasjon til hvordan skoler kan utformes på en god måte for alle elever og samtidig vise at det er mulig å kombinere estetikk og funksjonalitet. Heftet henvender seg spesielt til arkitekter, teknisk sektor i kommunen og ansatte i skolen. Foreldre til funksjonshemmede barn, medlemmer av brukerorganisasjoner og helse- og sosialfaglig ansatte tror vi også vil ha stor nytte av heftet.

70 s., utgitt av DELTA-senteret i 2001.