Formålet med melderutinene er å bidra til at barn og unge får et godt og tilpasset skoletilbud så raskt som mulig. Melderutinene skal sikre at det sendes melding til rett skolemyndighet, og tydeliggjør hvem som skal sende melding, hva meldingen skal inneholde, når meldingen skal sendes og hvem den skal sendes til. Rutinene er hovedsakelig rettet mot kommunal barneverntjeneste og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, men gir også viktig informasjon til Bufetats tiltak og kommunal og fylkeskommunal skolemyndighet. Rutinen sendes dennes uken ut til alle landet kommuner og Bufetats regioner som distribuerer rutinen til Bufetats enheter.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.