Veilederen er ment som et hjelpemiddel ved bruk av retningslinjene. Den har utfyllende opplysninger og følger samme struktur og oppbygning som retningslinjene. Som retningslinjene retter den seg primært til deg som arbeider med voksne personer med utviklingshemming, for eksempel deg som er ansatt i kommunen, dagsenter, Habiliteringstjenesten, en bedrift eller en frivillig organisasjon. Veilederen og retningslinjene er også aktuelle for andre relevante instanser, fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer.

36 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.