Disse retningslinjene retter seg primært til deg som arbeider med voksne personer med utviklingshemming, for eksempel deg som er ansatt i kommunen, dagsenter, Habiliteringstjenesten, en bedrift eller en frivillig organisasjon. Retningslinjene er også aktuelle for andre relevante instanser, fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer.

16 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.