De regionale retningslinjene skal være til hjelp for fagpersoner som utreder og diagnostiserer barn, unge og voksne med mistanke om autismespekterforstyrrelser. De skal bidra til likeverdig og effektiv utredning med god kvalitet. Diagnostisk utredning av personer med autismespekterforstyrrelser gjøres som oftest i spesialisthelsetjenesten, som regel ved habiliteringstjenesten eller i psykisk helsevern. Det finnes ingen enkelt test eller prøve som avgjør diagnosen. Den gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering av personens atferd i ulike situasjoner og kunnskap om personens utviklingshistorie. I denne revisjonen er det utarbeidet kortfattede sjekklister for anbefalt utredningsprosess. Disse anses som en del av retningslinjene og ikke som selvstendige sjekklister

36 s., utgitt av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - Helse Sør-Øst i 2013.