Ranes Silje og Ødegaard, Anne-Stine

Skolen har en unik posisjon til å fange opp signaler som kan indikere omsorgssvikt. Vi ønsker å undersøke om skolepersonalet etterfølger sin oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikt. Formålet med studien er å få innblikk hvilken kunnskap skolen har om tematikken omsorgssvikt og hvordan instansen opplever det tverrfaglige samarbeidet med barnverntjenesten, og hvilke faktorer som kan bidra til å øke meldeprosenten til barnevernet

106 s., utgitt av Universitetet i Tromsø i 2013.