Formålet med veilederen er å sikre at barn som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter får god oppfølging av skole- og opplæringstilbudet sitt. Veilederen skal gi fosterforeldre og ansatte i institusjon og omsorgssenter praktiske råd og praktisk veiledning for hvordan god oppfølging kan gjennomføres..BUF00095

60 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2013.