Veilederen er primært rettet mot kommunalt og statlig barnevern, og følger den vanlige saksgangen i en barnevernssak. Den inneholder kunnskap og rutinebeskrivelser til bruk i arbeidet med den enkelte sak som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold

97 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.