Revidert versjon mars 2011 - opprinnelig utviklet april 2007. Kartleggingspakken er utgitt av prosjektet ”Barn som lever med vold i familien”, som pågikk i perioden 2004 - 2010. Et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Krisepsykologi i Bergen(SfK) og Alternativ Til Vold(ATV) i Oslo, finansiert av Barne- familie og likestillingsdepartementet (BLD)

83 s., utgitt av Alternativ til vold i 2011.