Clausen, Sten-Erik og Kristofersen, Lars B.

Denne rapporten bringer resultater fra analyser av registerdata om barn som har fått tiltak fra barnevernet i perioden 1993 til 2005. Den overordnete problemstillingen er: hvordan går det med disse barna som voksne sammenliknet med personer som ikke har vært i barnevernet? Analyser av slike data fra utlandet tyder på at prognosene for mange av disse barna er relativt dårlige

88 s., utgitt av NOVA i 2008.