Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør har på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet opprettet et Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Kompetansenettverket ble etablert som fast tiltak fra 1. september 2006. Kompetansenettverket er lokalisert i Oslo og har aktiviteter og oppgaver knyttet til de øvrige regionsentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø