Bredal, Anja og Skjerven, Lill Salole

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og inngår i departementets arbeid med å kartlegge omfanget av tvangsekteskap i Norge for å kunne styrke hjelpetilbudet og forebyggende tiltak. Prosjektet har søkt å kartlegge omfanget av tvangsekteskapssaker og relaterte problemer i noen deler av hjelpeapparatet, samt beskrive noen sentrale aspekter ved sakene og ved hjelpeapparatets håndtering av dem. Fokus er på årene 2005 og 2006

154 s., utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning i 2007.