Oppfølging av foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon

Denne veilederen handler om hvordan barnevernet og familievernet kan følge opp foreldre til barn som bor i fosterhjem eller institusjon.

Har foreldrene behov for akutt hjelp?

Slik kan du gå frem hvis du møter foreldre som trenger akutt hjelp fra andre deler av hjelpeapparatet.

Slik kan du hjelpe