Tid:
10 desember 2021 10:00 - 11:15
Sted:
Digitalt
Vet du at mange arbeidsgivere har fått en styrket plikt til å jobbe med likestilling og mangfold? Og visste du at arbeidsgiver skal kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønn og publisere tall om forskjeller i årsrapporten?
 

Meld deg på 

 
Hovedtemaet for dette webinaret er arbeidsgiveres aktivitetsplikt. På webinaret får du hjelp til å oppfylle pliktene til likestillingsarbeid som gjelder for din virksomhet.
 
Du får konkrete redskaper til arbeidet med å kartlegge lønnsforskjeller, ufrivillig deltid og risiko for diskriminering, og råd og tips for arbeidet med handlingsplaner og tiltak. 
 
På webinaret får du også informasjon om sentrale likestillingsutfordringer på de ulike grunnlagene dere skal jobbe med. Grunnlagene er: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse.
 
Du kan stille spørsmål til Bufdirs eksperter etter webinaret. 
 
Målgruppen for webinaret er deg som jobber innen HR/personal eller er tillitsvalgt. Dette webinaret er det første i en rekke av to webinarer. Neste webinar finner sted i begynnelsen av 2020, og vil handle om redegjørelsesplikten. 
 
Arrangementet blir tegnspråktolket. 
 
Webinaret er tilgjengelig også etter arrangementet.
 
Les mer om arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikter  
 
 
Spørsmål?
Ta kontakt med Vera Sofie Borgen Skjetne, rådgiver for likestilling og universell utforming. E-post: verasofie.borgenskjetne@bufdir.no