Tid:
20 oktober 2021 10:00 - 16:00
Sted:
Konferansen er fullbooket, men du kan følge den på nett!

Digitalt arrangement:  https://www.direktesending.com/tryggest

Konferansen blir tegnspråklig tolket.

Om TryggEst
TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Program:

Åpning 10.00

Presentasjon av nettsiden Noe har skjedd»
Ved representanter fra rådgivningsgruppen i Bærum kommune

TryggEst som likestillingstiltak
Ved fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Taran Knudstad

Status for TryggEst, hvor er vi, og hvor går vi
Ved seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, John-Ingvard Kristiansen

Vold mot eldre på sykehjem:

System error – Hva forskningen sier om vold, overgrep og forsømmelser på sykehjem

Ved førsteamanuensis Anja Botngård og førsteamanuensis Susan Haga. Begge NTNU

Forebygging av vold i den kommunale helsetjenesten

Ved seniorrådgiver i Helsedirektoratet Ingvild Konttorp Haugen

Stopp vold, overgrep og forsømmelse mot eldre

Ved eldreombud Bente Lund Jacobsen

Lunsj 12.15-13.00

 

Film. Kommunenes erfaringer med TryggEst.

Samarbeidspartnere for TryggEst:  

Statens Barnehus

Ved Linn Fjelde Farstad. Seniorrådgiver, Agder politidistrikt, Barnehuset

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Ved Lill Marie Tollerud, spesialrådgiver RVTS Øst      

Støttesenter for kriminalitetsutsatte. 

Ved seniorrådgiver Liv Hilde Birkelund, Politidirektoratet    

Krisesentrene. 

Ved Wanja J. Sæther, daglig leder Krisesenteret i Salten                             

Konfliktrådene. 

Ved seniorrådgiver Hans Kristian Askheimer, Konfliktrådet i Tromsø

Nyttige erfaringer fra Trondheim kommune

Ved Gerd Ingrid Olsen, TryggEst-koordinator/voldskoordinator Trondheim kommune, Mari Stene, SARA-koordinator Trøndelag politidistrikt, Reidun Hobbesland, Tryggest-koordinator/sinnemestringsterapeut Trondheim kommune.

Hvorfor er det viktig med TryggEst og hvorfor velger Karasjok kommune å starte opp? 

Ved Lilja Skljarova Hansen, Familievoldskoordinator, Finnmark politidistrikt. Heidi M Boine Helsefaglig rådgiver i Karasjok kommune. 

Avslutning: 16.00

 

Om TryggEst:
TryggEst er en ny modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Modellen ble prøvd ut som et pilotprosjekt i ti kommuner i perioden 2018-2020. I løpet av 2021 vil flere nye kommuner starte med TryggEst. Du kan lese mer om TryggEst på www.TryggEst.no