Tid:
15 november 2021 13:00 - 16 november 2021 13:00
Sted:
Thon Hotel Ski

Nettverk for universell utforming i kollektivtransport er videreført i regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. I den forbindelse inviterer vi til en fysisk samling på Thon Hotel Ski.

  • Orientering om Ski nye stasjon og befaring av de deler av stasjonen som er ferdigstilt
  • Ny handlingsplan for universell utforming – generelt og spesielt om transport v/ Kulturdepartementet
  • EUs tilgjengelighetsdirektiv og transportsektoren v/CMS Kluge
  • Status i jernbanesektoren ved inngangen til en ny handlingsplanperiode - planer/mål for perioden v/ Jernbanedirektoratet
  • Status/videre arbeid med universell utforming av reisekjeden v/ Statens vegvesen
  • Arbeid med universell utforming innen luftfart v/ Avinor
  • Om nettportalen «Mobilitet for alle» v/Rudolph Brynn, Universell utforming AS
  • Artikkelsamling om universell utforming i transportsektoren v/ Transportøkonomisk institutt
  • Innspill til tema som bør tas opp på nettverkssamlingene/organisering.

Samlingen begynner med lunsj 15. november kl. 13.00.

Det faglige programmet begynner kl. 14.00 og varer frem til 16.30.

Siste del er befaring av de deler av Ski nye stasjon som er ferdig og dette varer frem til kl. 17.45.

Det blir felles middag kl. 19.30.

16. november begynner programmet kl. 9.00 og avsluttes med lunsj kl. 13.00.

Samlingen er skrivetolket 15. november kl. 14.00 – 16.30 og 16. november kl. 9.00 – 13.00.

Mer informasjon om nettverket.

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.