Tid:
15 november 2021 13:00 - 16 november 2021 13:00
Sted:
Thon Hotel Ski

Nettverk for universell utforming i kollektivtransport er videreført i regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. I den forbindelse inviterer vi til en fysisk samling på Thon Hotel Ski.

  • Befaring av de deler av Ski nye stasjon som er ferdig.
  • Ny handlingsplan for universell utforming – generelt og spesielt om transport v/Kulturdepartementet
  • EUs tilgjengelighetsdirektiv og transportsektoren v/Kulturdepartementet
  • Status i jernbanesektoren ved inngangen til en ny handlingsplanperiode - planer/mål for perioden v/Jernbanedirektoratet
  • Status/videre arbeid med universell utforming av reisekjeden v/Statens vegvesen
  • Program er under utarbeidelse - mer informasjon kommer

Mer informasjon om nettverket.

Påmelding