Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samling i Nettverk for universell utforming i kollektivtransport

Tid: -

Sted: Stavanger, Scandic Stavanger City, Reidar Berges Gate 7

Fortsatt noen plasser igjen

Det er fremdeles mulig å melde seg på nettverkssamlingen.

Foreløpig program

Onsdag 7. juni

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.15 Velkommen v/Kirsti Svinø, Bufdir

13.00-15.20 Busstransport og universell utforming

 • Planlegging av Bussveien - konsept, prosess og samarbeid eksternt v/Richard Wigestrand , Rogaland fylkeskommune
 • Bussveien - utforming av stasjonene (holdeplasser) v/ Katrine Skare Bakka, Rogaland fylkeskommune
 • Innspill fra salen

Pause

 • Universell utforming av reisekjeden - hvordan jobber vi i Viken
  kollektivterminaler? v/Dagfinn Mahle – Viken kollektivterminaler
 • Nettverksarbeid - Hvordan legger vi best til rette for samarbeid i planleggingsfasen?

15.20 – 15.40 Pause – enkel servering

15.40 – 16.35 Universell utforming i jernbanesektoren

 • Oppgradering av Sandnes stasjon og tilgjengelighet på Jærbanen v/Lars Vassbotn Aamodt, Bane NOR
 • Brukerundersøkelse av assistansetjenesten v/Azra Hodzic, Jernbanedirektoratet

16.35 – 16.45 Pause

16.45 – 18.00 Sjøtransport

 • Orientering om Medstraum v/Eli Sjøen, Kolumbus (kl. 16.45 – 17.05)
 • Vi går til Hurtigbåtterminalen (kl 17.05)
 • Tur med Medstraums (kl 17.30)

19.30 Middag

Torsdag 8. juni

09.00 – 10.20 Ny forskning/kartlegging om transport – reisende med funksjonsnedsettelse

 • Kollektivtrafikkens tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse i Sverige – noen erfaringer og målemetoder v/Tom Petersen, Trafikanalys
 • Samfunnsøkonomiske analyser om universell utforming med fokus på transport v/Lars Lindberg, Nordens velferdssenter
 • Nettverksarbeid – hva slags kunnskap trenger vi om universell utforming i transportsektoren?

10.20 – 10.40 Pause/utsjekking

10.40 – 11.55 Tiltak/prosjekter i Kolumbus/Vy

 • Reiseguide med digital stoppknapp v/Mathias Molden, Kolumbus
 • Erfaringer med selvkjørende buss i bytrafikken i Stavanger v/Kai Kristoffersen, Vy
 • Samordning av offentlige transporter/bestillingstjeneste v/Øystein Nybø, Kolumbus

11.55 – 12.15 Pause

12.15 – 12.35 Hvordan sikrer vi best universell utforming av hele reisekjeden i Rogaland?

 • v/Inghild Vanglo, leder av Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland

13.00 Lunsj

Praktisk informasjon

Konferanselunsj og middag er gratis, men overnatting må den enkelte ordne med selv.

Arrangementet blir skrivetolket.

Les mer om Nettverk for universell utforming i kollektivtransport.

Fant du det du lette etter?