Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Konferansen i år skal handle om gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse.

Tid: -

Sted: Thon hotel Opera, Flagstadsalen, Dronning Eufemias gate 4

Påmelding

Markeringen er gratis og vil også strømmes. Påmeldingsfrist er 24. november.Vi er i kontakt med NAV om skrivetolker til arrangementet.
Meld deg på

Tema for konferansen er: «Hvordan kan vi sammen bidra til en god implementering av CRPD i kommunene?»

Det blir en spennende og lærerik dag med innledninger fra blant andre Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey, representanter fra kommuner, kommunale råd, statsforvaltere, Bufdir og interesseorganisasjoner.

Målet med årets markering er å øke bevisstheten og kompetansen om CRPD i kommunene, da det er i kommunene konvensjonen gjennomføres i praksis. Hvordan kommunene planlegger, tilrettelegger og tilbyr tjenestene sine, avgjør om mennesker med funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Konferansen skal inspirere og engasjere deltakerne til å bli kjent med konvensjonen, og bidra til å gjennomføre den på lokalt nivå.

Konferansen arrangeres i Oslo på Thon Hotel Opera. Konferansen vil i tillegg strømmes, så du kan også velge å se konferansen fra arbeidsstedet ditt.

Program er under utarbeidelse.

Påmelding

Markeringen er gratis og vil også strømmes. Påmeldingsfrist er 24. november.Vi er i kontakt med NAV om skrivetolker til arrangementet.
Meld deg på

Cecilie Håkonsen Sandness
cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no