Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Barn går over gulv

Hjelpetiltak i barnevernet – hvordan virker det?

Tid: -

Sted: Digitalt / Oslo, VID, Diakonveien 14 (AU02 Øvre og nedre auditorium)

Bufdir har mottatt nye forskningsrapporter om hjelpetiltaksarbeid i barnevernet. Nå arrangerer vi webinar og seminar for å drøfte resultatene.

Publikum kan se innleggene hos VID vitenskapelige høgskole eller over nett.

Her er lenke til strømming.

Arrangementet har også plass til 180 gjester i salen. De første som melder seg på får plass. Deltagelse er gratis.

Program

 • Klokken 12.45: Dørene åpner
 • Åpning, ved Elise Skarsaune, fagdirektør for hjelpetiltak i Bufdir
 • Innledning om prosjektet «Virkning av barnevernets hjelpetiltak», ved Veronica Paulsen, forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning og professor i barnevern ved NTNU
 • Nettverksmobilisering – familie og nettverksorienterte tiltak, ved Inger Oterholm, professor
 • Besøkshjem og støttekontakt, ved Mari Dalen Herland, førsteamaneuensis og Ellen Syrstad, førsteamanuensis
 • COS-P som hjelpetiltak i barnevernet, ved Gunhild Regland Farstad, førsteamanuensis
 • Klokken 13.55-14-05: Pause
 • Klokken 14.05: Barn og unges medvirkning i spesialiserte hjelpetiltak, ved Gro Ulset, forsker ved RKBU Midt-Norge, IPH, NTNU og forsker 2 på NTNU Samfunnsforskning.
 • Forskningsfunn styrker kunnskapsgrunnlaget for en helhetlig arbeidsmodell for hjelpetiltak, ved Øivin Christiansen, forsker II, RKBU Vest, NORCE
 • Samtale fra praksisfeltet om videre ønsker for hjelpetiltak. Navn kommer. Ordstyrer: Ingvill E. Meltvedt, Bufdir
 • Klokken 14.55: Oppsummering og avslutning, ved Elise Skarsaune, Bufdir

Bakgrunn for arrangementet

I prosjektet «Virkninger av hjelpetiltak» har forskerne evaluert hjelpetiltakene besøkshjem og støttekontakt, nettverksmobiliserende tiltak, tiltak rettet mot familier med minoritetsbakgrunn og foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security – Parenting (COS-P). Bufdir tok initiativ til forskningsprosjektet fordi de vanligste tiltakene i kommunalt barnevern er lite forsket på.

Bufdir avslutter i desember 2023 et forskningsprosjekt som evaluerer barn og unges medvirkning i de spesialiserte hjelpetiltakene i statlig regi.

Målet er å vurdere virkningen av tiltakene og hvordan barn og unge medvirker. Forskningsrapporten som presenteres på webinaret oppsummerer barn og unges opplevelser av tiltakene PMTO, MST og FFT og egen medvirkning i disse, samt foreldres, terapeuters og barnevernansattes erfaringer.

Bufdir arbeider også med en grunnmodell for hjelpetiltak som skal styrke kvaliteten, forutsigbarheten og likeverdigheten i barneverntjenestens arbeid med hjelpetiltak. Arbeidet pågår i samarbeid mellom flere kompetansesentre, utvalgte barneverntjenester og representanter for brukerkunnskap og mangfoldsperspektiver.

Målet med arbeidet er å strukturere iverksettelsen av hjelpetiltakene, der barns/ungdoms behov står i sentrum. Bidragsytere fra utviklingen av grunnmodellen de første to årene vil kommentere forskningsfunnene basert på sine erfaringer fra dette samutviklingsarbeidet.

Kontakt

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Marlene Mari Lidstrøm, seniorrådgiver i Bufdir, på e-post marlenemari.lidstrom@bufdir.no

Fant du det du lette etter?