Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge

To eldre menn sitter rundt et bord og spiser

Tid: -

Sted: Digitalt eller fysisk hos Helsedirektoratet , Vitaminveien 4, 0483 Oslo

Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet og Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) inviterer til et frokostseminar om eldre skeives levekår i Norge.

Påmelding og opptak

Meld deg på for fysisk deltagelse – hos Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo
Meld deg på for digital deltagelse – du får tilsendt lenke til sendingen dagen i forkant

Opptak av seminaret vil lastes opp på denne siden i etterkant av arrangementet.

Om seminaret

Under Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI i 2022, ble det startet opp et prosjekt med formål å sammenstille kunnskap om eldre skeives livskvalitet og levekår i Norden. Prosjektet ble gjennomført av NIKK. Prosjektets sluttrapport ble publisert vinteren 2023.


Bufdir, Helsedirektoratet og NIKK inviterer til et frokostseminar, der NIKKs rapport presenteres av medforfatter Janne Bromseth, seniorforsker v/ Østlandsforskning. I tillegg vil ulike aktører kommentere rapportens funn, og diskutere blant annet eldre skeives diskrimineringserfaringer og deres møter med helse- og omsorgstjenester.

Program

Med forbehold om endringer.

08.30 – 09.00 Registrering, enkel frokost og mingling
09.00 – 09.10

Velkommen og introduksjon til dagens agenda, ved direktør i Bufdir Hege Nilssen og direktør i Helsedirektoratetat Bjørn Guldvog

09.10 – 09.15 Innlegg ved Even Aleksander Hagen, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet
09.15 – 10.10

Hva vet vi om eldre skeives levekår og livskvalitet i Norden? Fokus på diskrimineringserfaringer, relasjoner og sosiale nettverk

  • Presentasjon av rapporten v/Janne Bromseth, forsker ved Høgskolen i Innlandet.
  • Innlegg ved Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Panelsamtale med ulike aktører som kommenterer rapportens funn
10.10 – 10.30 Pause og mingling
10.30 – 11. 30

Hvilke erfaringer har eldre skeive med helse- og omsorgtjenester, og hvordan ivaretas mangfoldsperspektiv i helse- og sosialfaglige utdanninger?

  • Presentasjon av rapporten v/Janne Bromseth, forsker ved Høgskolen i Innlandet.
  • Innlegg og panelsamtale med ulike aktører som kommenterer rapportens funn
11.30 – 11.35 Avslutning

Målgruppe

Seminaret er for alle som ønsker å lære mer om eldre skeives levekår i Norge, og ansatte i kommunale og statlige tjenester som har eldre som målgruppe.

Kontakt ved spørsmål

Eirik Aimar Engebretsen, seniorrådgiver i Bufdir

eirik.aimar.engebretsen@bufdir.no