Tid:
09 juni 2022 11:30 - 10 juni 2022 13:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Adresse:
Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal

Bufdir inviterer til samling i Nettverk for universell utforming i kollektivtransport.

Påmelding

Det er fremdeles mulig å melde seg på nettverksamlingen. 

Gå til påmelding. 

Program

Med forbehold om mindre endringer

9. juni

 • 11.30: Lunsj
 • 12.30: Velkommen v/Bufdir
 • 12.40: Oppgradering av Leangen stasjon:
  • Om planleggingsfasen - valg av universelle løsninger, overgang til andre transportformer, samarbeid/medvirkning v/Johannes Østvik, BaneNOR
  • Kriterier for en universelt utformet stasjon og visning av universelle løsninger ved Leangen stasjon v/Hege Narvåg, BaneNOR
 • 13.45: Pause
 • 14.05: Oppgradering av Leangen stasjon – refleksjoner/erfaringsutveksling
 • 15.00: Orientering om et prosjekt Transportøkonomisk institutt gjennomfører på vegne av Samferdselsdepartementet om universell utforming av transportsystemet i Norge v/Anja Fleten Nielsen, TØI
 • 15.25: Pause
 • 15.45: Samfunnsøkonomisk analyse av universell utforming av Asker, Skøyen og Nathionaltheatret v/Gaute Sæter Nyland, BaneNOR
 • 16.20: Krav om universell utforming i anbud for båt/ferge og oppfølging i driftskontrakter v/ Kjell Wilhelm Utvaag, AtB
 • 17.00: Slutt for dagen
 • 19.30: Middag

10. juni

 • 09.00: Kollektivtransport i Trondheimsområdet
  • Om planlegging av universell utforming av metrobussstasjoner – erfaringer v/Robert Aakerli, Trøndelag fylkeskommune
  • AtBs arbeid med universell utforming v/Julia Oppegård, AtB
  • Innspill fra brukersiden v/Kristian Lian, SAFO Trøndelag
 • 10.05: Pause
 • 10.25: Kollektivtransport i Trondheimsområdet – refleksjoner/erfaringsutveksling
 • 11.15: Utfordringer i kollektivtransporten i Norge: Hvordan møte alle reisende med respekt? v/Cato Lie, FFO
 • 11.40: Pause
 • 12.00: Kan standarder gi større forutsigbarhet i utviklingen av universell utforming innen kollektivtransport v/Lars Erik Jensen, Standard Norge.
 • 12.30: Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne v/Anja Fleten Nielsen, TØI
 • 13.00: Lunsj

Praktisk informasjon

Samlingen blir skrivetolket.

Konferanselunsj og middag er gratis, men overnatting må den enkelte booke og betale selv.

Overnatting

Den enkelte må selv bestille hotellrom og dekke utgifter til overnatting. Vi har reservert noen hotellrom på Scandic Hell.

Bookingkode: BBUF090622. Booking gjøres via denne linken hvor dere kommer rett i bookingbilde.

Rommene er reservert frem til 19. mai. Etter denne fristen er det ingen garanti for å få hotellrom på Scandic Hell.

Vi håper å se igjen mange deltakere fra tidligere samlinger samtidig som vi ønsker nye deltakere velkommen!

Mer informasjon om nettverket