Tid:
30 mars 2017 09:30 - 17:00
Sted:
Det norske teatret, Oslo
Adresse:
Kristian IVs gate 8

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse om oppvekst i Norge med vekt på utenforskap og marginalisering. Richard Wilkinson, forfatteren bak bestselgeren Ulikhetens pris, kommer fra Storbritannia for å snakke om hvordan økte forskjeller påvirker samfunnet, måten vi tenker på og barnas fremtidsmuligheter.

I Norge stiger inntektsulikhetene og barnefattigdommen har økt jevnt siden 2000-tallet. Hva gjør at vi som samfunn og enkeltindivider godtar at noen barn og unge får færre muligheter? Er økte klasseforskjeller den største trusselen mot vårt samfunn?

Se konferansen

Hovedinnledere

Richard Wilkinson, britisk professor i epidemiologi og forfatter av Ulikhetens pris. Han forklarer hvorfor likere fordeling er bedre for alle, og hevder at jo større forskjell det er på fattige og rike i et samfunn, jo verre er det for alle, også de rikeste.

Kalle Moene, professor ved Økonomisk institutt ved UIO og spaltist i Dagens Næringsliv: Fattigdommens økonomi - og økonomiens fattigdom. Et blikk på situasjonen i Norge og våre utfordringer ved at flere barn og unge faller utenfor.

Bengt Lindstrøm, professor i livslykke ved Senter for helsefremmende forskning ved NTNU  : Hva skaper et godt liv? Om livslykke, utenforskap og marginalisering på individnivå.

Filmregissør og menneskerettighetsaktivist Deeyah Khan i samtale om minoriteter i utenforskap.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, generalsekretær i Røde Kors Bernt Apeland, Mahmoud Farahmand fra organisasjonen LIM, fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen og Helge Eide fra KS holder innlegg med ulike innfallsvinkler til marginaliseringsmekanismer og hva vi kan gjøre med dem.

Til debatt i oppvekstsofaen stiller direktører fra velferdsdirektoratene: Hege Nilssen (Utdanningsdirektoratet), Sigrun Vågeng (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Libe Rieber-Mohn (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) og Mari Trommald (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Se hele programmet for konferansen.

Påmelding

Meld deg på Oppvekstkonferansen 2017.

Konferanseavgift: 500,- (50 % studentrabatt)

Kontaktpersoner

Nina Søimer Andresen, seniorrådgiver i likestillingsavdelingen, tlf. 466 16 938.

Anne Charlotte Fischer, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 466 15 062.

Publisert 15. desember 2016.
Oppdatert 30. mars 2017.