Tid:
28 februar 2018 10:00 - 16:00
Sted:
Scandic St. Olavs Plass i Oslo

Hvordan kan arbeidslivet forebygge og håndtere seksuell trakassering?

Konferansen vil bli streamet:

#metoo har synliggjort hva seksuell trakassering handler om og hvilke konsekvenser det har. Seksuell trakassering er en likestillingsutfordring som har konsekvenser for enkeltpersoner, arbeidsplasser og for samfunnet.

Gjennom konferansen ønsker vi å spre kunnskap, erfaringer og gode eksempler fra ulike deler av arbeidslivet om hvordan man kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Hvordan kan partene i arbeidslivet, myndigheter og andre sørge for at #metoo faktisk fører til endring?

Målgruppen for konferansen er arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, HMS-rådgivere, tillitsvalgte, politikere, fagpersoner, sivilsamfunn og andre interesserte.

Den nasjonale likestillingskonferansen er en årlig konferanse om kjønnslikestilling. Konferansen arrangeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Foreløpig program

Konferansier: Noman Mubashir, journalist, NRK

Programmet varer fra 10.00-16.00. Det blir flere pauser underveis.

Fra kl. 09.00: Registering og kaffe

Fra kl 10.00:

Kulturelt innslag ved Sofie Frost, skuespiller og slampoet

Velkommen ved direktør Mari Trommald, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Åpningsinnlegg ved Tom Erlend Skaug Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet

Vernet mot seksuell trakassering – ombudets erfaringer
Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud 

Hvordan møter domstolene saker om seksuell trakassering? 
Elisabeth Stenwig, advokat hos Regjeringsadvokaten

Seksuell trakassering og helseplager: Funn fra norsk og internasjonal forskning
Morten Birkeland Nielsen, forsker, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Innlegg
ved Morten Bakke, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet 

Seksuell trakassering er et arbeidsmiljøproblem, hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det?
 
Mona Bråten, forsker, Fafo

Panelsamtale: Seksuell trakassering i arbeidslivet

  • Morten Bakke, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS
  • Hans-Christian Gabrielsen, leder, LO
  • Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Arbeidsgiverforeningen Spekter

Lunsj kl 13.00 - 14.00

Arbeidet med å forebygge seksuell trakassering – erfaringer og dilemmaer
Cecilie B. Heuch, Konserndirektør for HR i Telenor

Erfaringer fra håndtering av seksuell trakassering i idretten
Håvard B. Øvregård, rådgiver, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Håndtering og forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen: danske erfaringer
Anette Borchorst, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Aalborg

Seks grep for å forebygge og hindre seksuell trakassering på arbeidsplassen
Claus Jervell, fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Trine Elise Hammer, nasjonal koordinator i servering og overnatting, Arbeidstilsynet

Panelsamtale: #Metoo – veien videre

  • Mari Teigen, leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning
  • Thomas Michael Walle, sosialantropolog
  • Sahar Azari, leder, NTL Ung
  • Julia Sandstø, tidligere KrF-politiker
  • Joacim Lund, journalist, Aftenposten

Avslutning ved direktør Mari Trommald, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Programmet oppdateres fortløpende.

Spørsmål?

For spørsmål om konferansen send en e-post til Gada Azam.

Publisert 21. desember 2017.
Oppdatert 27. februar 2018.