Tid:
24 januar 2018 09:00 - 11:00
Sted:
Holberg terrasse, auditoriet i 1. etg
Adresse:
Stensberggata 27, Oslo

Lansering av rapport om arbeidet med regjeringens strategi for barn som lever i fattigdom (2015-2017).

Lanseringen blir streamet:

Strategiperioden for regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom (2015 - 2017) er over. Nå kommer rapporten om arbeidet med regjeringens strategi utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, IMDi, Husbanken og Kulturdepartementet.

Hvordan har vi jobbet? Hva er oppnådd? Hvor bør veien gå videre?

På lanseringsseminaret kommer barne- og likestillingsministeren, og Bufdir-direktør Mari Trommald presenterer hovedtrek kene i rapporten.

Representanter fra direktoratene og organisasjoner kommenterer på arbeidet som er gjort.

Program

08.45 - 09.00  Kaffe/te og frukt
09.00 - 09.05  Velkommen v/Anna Bjørshol
09.05 – 09.35  Hovedtrekkene i rapporten ved Mari Trommald, direktør Bufdir og overrekkelse av rapporten barne- og likestillingsministeren
09.35 – 09.50  Innledning ved barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland
09.50 - 10.00  Deltakelse og frivillighetens betydning for barn og unge, Sahra Jaber
10.00 - 10.55  «Oppvekstsofa»: samtale om regjeringens strategi: Barn som lever i
fattigdom
10.55 - 11.00  Avslutning og takk for nå, ved Anna Bjørshol, avdelingsdirektør Bufdir

Deltakere i oppvekstsofaen:

  • Bjørn Pedersen, strategidirektør Husbanken
  • Morten Tjessem, avdelingsdirektør IMDi
  • Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Erik B. Pettersen, divisjonsdirektør Utdanningsdirektoratet
  • Linda Granlund, divisjonsdirektør Helsedirektoratet 
  • Johan Lothe, talsmann for kampanjen 1av10barn.no og representerer Wayback i Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge
  • Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid, Norges Idrettsforbund

Samtalen ledes av Henrik Nielsen, Bufdir

Påmelding

Seminaret er dessverre fullt.

Spørsmål?

Kontakt Kjersti Eknes på e-post eller telefon 466 19 319 hvis du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 09. januar 2018.
Oppdatert 23. januar 2018.