Tid:
24 januar 2018 09:00 - 11:00
Sted:
Holberg terrasse, auditoriet i 1. etg
Adresse:
Stensberggata 27, Oslo

Lansering av rapport om arbeidet med regjeringens strategi for barn som lever i fattigdom (2015-2017).

Strategiperioden for regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom (2015 - 2017) er over. Nå kommer rapporten om arbeidet med regjeringens strategi utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, IMDi, Husbanken og Kulturdepartementet.

Hvordan har vi jobbet? Hva er oppnådd? Hvor bør veien gå videre?

På lanseringsseminaret kommer barne- og likestillingsminister Solveig Horne, og Bufdir-direktør Mari Trommald presenterer hovedtrek kene i rapporten.

Representanter fra direktoratene og organisasjoner kommenterer på arbeidet som er gjort.

Påmelding

Meld deg på lanseringsseminar 24. januar.

Spørsmål?

Kontakt Kjersti Eknes på e-post eller telefon 466 19 319 hvis du har spørsmål om arrangementet.

Publisert 09. januar 2018.
Oppdatert 09. januar 2018.