Bufdir, FHI og Helsedirektoratet har sendt ut et felles brev til kommuner og statsforvaltere som sier at tjenestetilbudene til utsatte barn og unge skal være åpne så langt det lar seg gjøre.

Samfunnet er på nytt nedstengt på grunn av koronapandemien. Nå har Bufdir, FHI og Helsedirektoratet i fellesskap sendt ut et brev som understreker hvilke tilbud som må prioriteres.

- Vi er bekymret for hvordan smittevernstiltakene vil ramme de familiene som trenger hjelpetilbud mest, sier Mari Trommald. Hun er direktør i Bufdir og leder av koordineringsguppen for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronaen.

Selv om det er påbud om at arbeidsgiver skal sørge for hjemmekontor, gjelder dette ikke for nødvendige og viktige tjenester, som tjenester til barn og unge, understrekes det i brevet.

- Tjenester til utsatte barn, unge og barn som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner skal være åpne og tilgjengelige, sier Trommald.

Direktoratene og FHI ber nå om at tjenester må ha en særskilt oppmerksomhet rettet mot barn og unge som:

• kan ha utfordringer som ikke er kjent.
• under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som kan ha blitt det som følge av pandemien.
• det kan være grunn til bekymring for.
• kommunen vet er i en krevende livssituasjon.
• er i et oppfølgings- og/ eller behandlingsforløp.

I brevet står det at kommunene også bør tilstrebe tilgjengelighet og tilstedeværelse til tjenester for gravide, barn og unge i juleferien.

Kommunene bør også ha tilgjengelig informasjon for barn og unge om hvor de kan få hjelp.


Les hele brevet her

- Hold på fritidsaktivitetene

Trommald understreker også at fritidsaktiviteter og lavterskeltilbud bør opprettholdes så langt det lar seg gjøre.

– Fritidstilbud er viktige for alle barn og unge, men de er spesielt viktige for barn som har det vanskelig fra før, sier Trommald.

Fritidstilbud kan gjennomføres etter retningslinjene fra FHI.

 

Pressekontakt:
Ingvill E. Meltvedt, ingvill.meltvedt@bufdir.no / 472 327 69.