Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Til sammen 664 millioner kroner til inkludering av barn og unge

Fire ungdommer, to jenter og to gutter, går på en gate og ser til siden.

Bufdir deler nå ut drøyt 171 millioner kroner til kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører over hele landet i støtte til prosjekter som skal bidra til inkludering av barn og unge. 319 kommuner får støtte i år.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

– I en tid hvor alle kjenner på konsekvensene av at mye blir dyrere er det gledelig at det er så stort engasjement fra kommunene, frivilligheten og andre for å bidra til å dempe konsekvensene for de unge. Den store interessen og mange søknader sikrer også at gode prosjekter får tilskudd, sier Anders Henriksen, divisjonsdirektør i Bufdir.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Andre året

Tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» ble lansert i 2022. Nå er det mulig å få tildelt tilskudd over flere år, noe som blant annet sikrer god planlegging og forutsigbarhet i gjennomføringen av aktiviteter. Av bevilgningen i 2023 deles omkring 323 millioner ut til gode prosjekter som har fått vedtak om flerårig tilskudd tidligere. Snaut 341 millioner kroner fordeles til nye prosjekter i 2023. I første runde ble det tildelt i overkant av 160 millioner korner, og nå altså nye 171 millioner. Tilskuddsordningen ble styrket med til sammen 96 millioner kroner i 2023.

– Bufdir opplever at det er svært stor interesse for ordningen, og vi mottok 1 606 søknader om til sammen 968 millioner kroner, sier Henriksen.

Søknader fra hele landet

Prosjekter i 319 kommuner over hele landet mottar tilskudd fra ordningen i 2023. Innholdet i prosjektene som mottar tilskudd spenner fra ferie- og fritidstilbud og åpne møteplasser til ungdomsloser som skal arbeide for å hindre frafall i skolen. Felles for alle prosjektene, er at de vil bidra til økt aktivitet og inkludering for utsatte barn og unge.

Utstyrssentraler

– Tiden vi er inne i, er ekstraordinær med tanke på høye kostnader til det meste. Dette rammer de som er mest utsatt, særlig hardt. Når strømregningene, matprisene og andre kostnader øker, er det for mange ekstra krevende å prioritere fritidsutstyr til barn og unge på et allerede stramt budsjett, sier Henriksen.

I år er det satt av 17,5 millioner kroner av bevilgningen til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler. Her kan barn, unge og deres familier få låne utstyr til mange ulike aktiviteter gratis. Bufdir har derfor prioritert tilskudd til utstyrssentraler høyt i 2023, for å sikre at flere skal ha tilgang til nødvendig utstyr for å kunne delta.

– Deltakelse i organiserte og uorganiserte aktiviteter, sommerjobber, tilgang til gode åpne møteplasser og tett og tilrettelagt oppfølging av barn som står i fare for å falle ut av skolen, er alle viktige bidrag for å fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår, sier Henriksen.

Fritidserklæringen

I august 2022 signerte sentrale aktører i frivilligheten, idretten, kultur, stat og kommune en fornyet fritidserklæring som bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter. I denne erklæres det at «alle barn må ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre». Mange av prosjektene som mottar tilskudd fra denne tilskuddsordningen bidrar til nettopp dette.

Utstyrssentraler sørger for at barn og unge har det de trenger for å delta i aktiviteter, aktivitetsguider bidrar til at barn finner en aktivitet de trives med gjennom å være et bindeledd mellom familien og idretten. I tillegg vil mange av de gode prosjektene tilby nettopp den aktiviteten barna og ungdommene ønsker å delta i.

Les mer om tildelingen på tilskuddsordningens nettside.